Etiket: temel haklar

Olağanüstü Hal Uygulaması ve Teorik Temelleri

0
Giriş Günümüz demokrasilerinde devlet gücünü elinde bulunduran organların sınırsız yetkileri olmayacağı genel olarak kabul gören bir yaklaşımdır. Devletin yetki alanı, anayasa, uluslararası insan hakları hukuku...

Marmara Bölgesi- Hapishane ve Hasta Tutsaklar Raporu

"Komisyon üyesi avukatların yaptıkları yüz yüze birebir görüşmeler, incelemeler kapsamında oluşturulan bu raporun temel amacı ise; cezaevlerinde yaşanan temel hak ihlallerinin yanı sıra özellikle Marmara Bölgesi’ndeki...

Genişletilmiş Bir İnsan Hakları Kuramı İçin*

0
Çeviren: Saliha Nilüfer İnsan hakları tartışmasını şu şekilde özetlemek mümkün: İnsan hakları, ahlâk alanını dar anlamda kapsama eğilimindedir ve bundan ötürü esas itibariyle negatif haklar...