Etiket: Türk Medeni Kanunu

Boşanma Davalarında Yaşanan Çatışmaların Kaynağı Olarak “Kusur İlkesi”

1
Mevcut hukuk sistemimizde boşanma sebepleri esas olarak “kusur”un varlığına dayalı olup, boşanma davalarında yargıcın tespit etmesi gereken temel husus, kusurun kimde olduğunu tespit etmekten...