Etiket: yok hükmünde

Kuşatılmış Yargının Esir Yargıçları

0
Türkiye'nin yargı sistemi; kuvvetler ayrılığı, yargıçlık teminatı, yargı güvenliği ve bağımsızlığı, dolayısıyla hak arama hürriyeti, masumiyet karinesi, doğal yargıç ilkesi ve dürüst yargılanma hakkı,...