Bildirim Formları

Kişilik Hak İhlal Bildirim Formu
Bildirim Yapan Tarafından Doldurulacaktır

Adı Soyadı
Posta Adresi
Telefon Numarası
Eposta Adresi
İhlal Konusu İçeriğin Açıklaması
Bildirim Konusu İhlali İle İlgili Açıklama
Elinizde ihlale ilişkin bir adli merci kararı olup olmadığı
İhlalin Yapılma Biçimi, İhlal Ettiği Ceza veya Hukuk Normları
Bildirimle ilgili ön kabullerimiz İhlali yapan kullanıcıya, irtibat bilgileriniz gönderileceğini bilmelisiniz.
Yaptığınız bildirimle, bir kişinin kişisel haklarının ihlal edildiği ve veya bir suç işlendiğine ilişkin kuvvetli inanıcınız olduğunu ve doğruluğunu beyan ediyorsunuz.
Bu bildirimi yapabilmek için, hak sahibi olduğunuzu veya hak sahibi adına hareket edebilecek, lisans, vekâlet, devir vb. suretle temin edilmiş yasal bir yetkiniz olduğunu, talep halinde ihlale ilişkin delillerinizi Site’ye iletmeyi kabul ediyorsunuz.

 
İndirmek için tıklayınız
 
Fikri ve Sınaî Hak İhlal Bildirim Formu
Bildirim Yapan Tarafından Doldurulacaktır

Adı Soyadı
Posta Adresi
Telefon Numarası
Eposta Adresi
İhlal Konusu İçeriğin Açıklaması
Bildirim Konusu Fikri ve Sınaî Hak İhlali İle İlgili Açıklama
İhlalin Yapılma Biçimi
İhlal Konusu İçereğin “Hak Sahibi”nin Kimliği
İçeriğin Hak Sahipliği Karinesi İçin Bilgi ve Belge açıklaması
İhlal Konusu İçeriği Koruyan Ülke Hukuku (Bu bölüme, içeriğin hangi ülke kanununa göre korunduğunu yazınız)
İçerik Hak Sahibi İseniz Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 4. Madde kapsamında kaldırılması talebeniz olup olmadığı
Bildirimle ilgili ön kabullerimiz İhlali yapan kullanıcıya, irtibat bilgileriniz gönderileceğini bilmelisiniz.
Yaptığınız bildirimle, bir kişinin Fikri ve Sınai Hak ihlalinde bulunduğuna dair kuvvetli inanıcınız olduğunu ve doğruluğunu beyan ediyorsunuz.
Bu bildirimi yapabilmek için, hak sahibi olduğunuzu veya hak sahibi adına hareket edebilecek, lisans, vekâlet, devir vb. suretle temin edilmiş yasal bir yetkiniz olduğunu, talep halinde ihlale ilişkin delillerinizi Site’ye iletmeyi kabul ediyorsunuz.

 
İndirmek için tıklayınız