Etiket: hukuki norm

İdeoloji ve Hukukta Yorum: Birkaç Kuramsal Düşünce

Bu yazının amacı ideolojinin özellikle mahkemelerin karar verme aşamasında hukuki yorum üzerindeki etkisini incelemektir. Yazının başlıca argümanı hukuk dilinin önüne geçilemez belirsizliği ve yasakoyucu...

Terörle Mücadele Kanunu’nun Sistemi Carl Schmitt’in Dost-Düşman Teorisiyle Kavramsallaştırılabilir mi?

1
Alman hukukçu ve siyaset bilimci Carl Schmitt, 1932 yılında kaleme aldığı Siyasal Kavramı1 adlı kitabında devletin mevcut biçimini hiçbir krize karşı savunmaya yetkili olmadığını...