Etiket: toplumsal cinsiyet

Göç ve Sığınma Rejimindeki Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet

0
Şirin Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı (KAHUDEV) , 21 Nisan 2018 Cumartesi günü İstanbul Barosu’nda saat 13:00 – 18:00 arası “Göç ve Sığınma...

Feminist Perspektiften Hukuk

0
Giriş Feminist kuramın çıkışı 18. yüzyıl sonlarına tekabül eder. Feminizm kısaca “kadınların toplum içindeki rollerini ve haklarını genişletmeyi öngören bir doktrin” olarak tanımlanır.1 Kuramın...

Gayatri Chakravorty Spivak ile Söyleşi: Hukuk Adaletten Şaştığında

Madun çalışmaları alanının en önemli isimlerinden olan Gayatri Chakravorty Spivak ile yapılan bu söyleşi, temelde “şiddet” kavramına odaklanmış olsa da, bu bağlamda hukuk, adalet,...

Nefret Suçlarının Kovuşturulması

Raporda nefret suçlarının niteliği, ceza sistemlerindeki yeri, tanımı ve yaptırımları, yasanın koruma amacı, bu suçun failleri, nefret suçu yasaları ile suçun ırkçılık,din ve inanç,etnik...