Etiket: yabancı düşmanlığı

Gasteler Bizi Söyler!

0
"Medyada nefret söylemine ilişkin örneklerin de yer aldığı bu broşürün esas amacı; basın-yayın alanında çalışan gazeteciler için pratik bir LGBTİ haberciliği kaynağı oluşturmak. Bu kılavuzu...

İstanbul'daki Suriyeli Sığınmacılar / Çalıştay Raporu

0
Çalıştay raporunda Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların halihazırdaki yaşam koşulları, eğitim, sağlık, barınma, çalışma, iletişim vb sorunları ile bu sorunlara çözüm önerileri ele alınıyor. http://www.hukukpolitik.com.tr/wp-content/uploads/2016/06/IstanbuldaSuriyeliSiginmacilar.pdf

Nefret Suçlarının Kovuşturulması

Raporda nefret suçlarının niteliği, ceza sistemlerindeki yeri, tanımı ve yaptırımları, yasanın koruma amacı, bu suçun failleri, nefret suçu yasaları ile suçun ırkçılık,din ve inanç,etnik...