Doğa ve Kent Hakları için Siyasal Stratejiler

Raporda toplumsal ve iklimsel adaletsizlik sarmalında iklim siyaseti, ekolojik kriz karşısında yeni bir hukuk anlayışı, kent hakkı tartışmasında kırın durumu, gelecek kuşaklardan doğanın haklarına ve yerel yönetimlerde katılım başlıkları altında doğa ve kent hakkı inceleniyor.