Etiket: doğal hukuk

Avukat İnisiyatifi, Doğal Hukuk ve Diğer Şeyler

Bir süre önce ilan edilen “Avukat İnisiyatifi” metni, bir manifestonun tüm özelliklerini taşıyor. Ama manifestoların sıkıştırılmış/konsantre hali bu metin için de geçerli olduğundan tartışmaya...

Ercan Kanar’ın Avukat İnisiyatifi Açıklaması’na Yönelttiği Eleştirinin Eleştirisi

Giriş Ercan Kanar’ın Avukat İnisiyatifi Metni’ni eleştiren yazısını biraz hayret biraz da buruk bir halde okudum.https://www.hukukpolitik.com.tr/2019/04/22/avukat-inisiyatifinin-bildirgesi-problemlidir/ Önce kolay olandan başlayayım. Ercan Kanar mesleğe başladığım ilk...

Avukat İnisiyatifi’nin Bildirgesi Problemlidir

Avukat İnisiyatifi bildirgesi birçok açıdan problemlidir. Şöyle ki; A)Bildirge 200 yıl geride kalmış tabi haklar, doğal hukuk yaklaşımının gölgesindedir. Bu anlayış bildirgenin tamamını etkilediği gibi, şu...

Saf Hukuk Kuramı / Hans Kelsen

TÜRKÇEYE ÇEVİRENLERİN ÖNSÖZÜNDEN Hukuk öğrenimi sırasında hukukçular pek çok kuramcının veya felsefecinin ismiyle karşılaşır. Bunların büyük bir kısmına Kamu Hukuku derslerinde değinilir. Akla ilk gelenler...

Hukuk ve Özgürlük

Akademik kökenli olmamakla birlikte akademik felsefeye de katkı yapan bir düşünür olarak bilinen Vehbi Hacıkadiroğlu’nun özelliği, felsefenin en önemli konularını çok sade bir dille...

Kurucu İktidar Üzerine Düşünceler/ W. Benjamin , G. Agamben ve A....

Giriş 1. Siyaset yeni bir düzen kurma edimini içeriyorsa; yeni bir düzeni var edecek, onu mümkün kılacak şiddet –yasakoyucu, kurucu şiddet– ile varolan düzenin devamlılığını sağlayan;...

Şiddetin Eleştirisi Üzerine/Derleme Eser

                                               ...

Hukuk ve Özne: Öznenin Materyalist Bir Tanımı

Giriş Hukuku konuşmak, özneye seslenmektir. Hukuk ve özne başlığı ise Evegny Bronislavovic Pasukanis’in 1924’te yazdığı Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm kitabıyla birlikte, hem genel olarak hukuk...

Diyalektik Hukuk Bilimi Notları

Temel hukuksal kurum ve kavramlara ilişkin Marksist yönelimli incelemeler az sayıdadır. Avukatlığın, hâkimliğin ve genel olarak hukukçuluğun halka kapalı meslekler olmamasına karşın hukuk kuramında...

Hukuki Pozitivizm’e Soldan Yöneltilen Eleştiriler/Hukuk, Norm, Meşruiyet, Müzakere

Hukuk Politik Notu Sitemizde yer alan çeşitli yazılarda, Austin ve Kelsen tarafından kurulan Hukuki Pozitivizm’e yönelik eleştirilere hukukun hukuk içinde anlaşılamayacağına, ona ahlaki, sosyolojik bir...